Vanzelfsprekend is het kostenaspect voor behandeling belangrijk om vooraf te weten. Maar naast de vraag “Wat kost het?” kan ook de vraag ” Wat levert het op?” gesteld worden. De antwoorden daarop zijn niet altijd in geld uit te drukken: Behoud van werk en inkomen, minder verzuim, behoud van de relatie en een goede gezondheid.

Voor de werkgever is het heel belangrijk om de schade (verzuimkosten, imagoschade, ontslag, etc.) te beperken. Reken maar eens uit wat het kostte om een verslaving in stand te houden, en wat dat opleverde… Als snel kan daaruit de conclusie getrokken worden dat investeren in (blijvend) herstel en nuchterheid, uiteindelijk voor iedereen winst zal opleveren.

Hoe gaan we te werk?

De start is een gratis intake gesprek op uw initiatief of dat van uw werknemer. We maken in overleg altijd een duidelijk plan van aanpak. Elke situatie is uniek en vergt dus een op maat gesneden traject. Als eerste starten we door met u als werkgever te bespreken waar uw wensen liggen. Wat u verwacht van een begeleiding van uw werknemer. Wat is daarbij het einddoel en welke rol wilt u hierin zelf nemen?

Afhankelijk van de specifieke situatie verzorgen wij de begeleiding in maatwerktrajecten van 1, 2 of 3 maanden. Daarin kunnen bij voorkeur de volgende onderdelen worden opgenomen:

  • Wekelijks 1 op 1 gesprek(ken) met zowel uw werknemer als uzelf (of een aangewezen collega)
  • Maken van een persoonlijk van plan van aanpak voor de werknemer
  • Integratie van de persoonlijke wensen van u en/of uw werknemer in het plan van aanpak
  • Telefonische en e-mail ondersteuning gedurende het proces voor alle partijen
  • Begeleiding van de communicatie naar collega’s
  • Begeleiding van communicatie naar gezin en familie van de werknemer
  • Bemiddeling tussen mogelijke reïntegratie partners
  • Specifieke wensen die tijdens het traject aan de orde komen

De kosten zijn dus sterk afhankelijk van de persoonlijke wensen van u en uw werknemer. In de meeste gevallen zijn de kosten voor coaching aftrekbaar van de belasting, mits ze relevant zijn voor de bedrijfsvoering.

Neem nu contact op met Jeroen