Werk & Verslaving

Ruim 10% van de Nederlandse beroepsbevolking kampt met een verslaving (bron: Trimbos instituut). Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek bestaat de beroepsbevolking uit 9 miljoen mensen. Dat betekent dat ongeveer 900.000 van hen verslaafd is aan of alcohol, harddrugs, cannabis, gokken of medicijnen.

Een verslaafde is de hele dag bezig – vaak buiten wil en bewustzijn – met het organiseren van zijn gebruik. Dat gedrag wordt naarmate de tijd vordert steeds dwingender en maakt hem of haar steeds machtelozer. Het leven wordt stuurloos. Dat heeft niet alleen verstrekkende gevolgen in de privésfeer, maar ook op de werkvloer. Aan het begin van de verslaving zijn de gevolgen nog niet merkbaar, maar verslaafd zijn is een progressieve ziekte – het wordt alleen maar erger.

Hoe herken ik een verslaafde?

 • Steeds vaker te laat komen en te vroeg gaan
 • Smoezen en uitvluchten bij fouten
 • Ziekmelding na het weekeinde
 • Inefficiënt werken en afname productiviteit
 • Langere periodes ziek thuiszitten
 • Regelmatig afzeggen van afspraken, intern en extern
 • Negatief veranderende relatie met collega’s

Recovery Caddy - Jeroen Otter

Momenteel voert 10 procent van de Nederlandse werkgevers een actief beleid ten aanzien van verslavingen binnen de eigen organisatie. Zij onderkennen de problemen die een verslaafde op de werkvloer kan opleveren. Meer dan de helft van de grote groep overige werkgevers zegt wel te weten dat een verslaving een negatief effect kan hebben op de prestaties en de betrouwbaarheid van een ooit zeer waardevolle kracht.

Is één van uw werknemers verslaafd of vermoedt u een verslaving?

Hoe pakt u dit probleem als werkgever en collega aan? Dat kan lastig zijn omdat u geen ervaring heeft en niet weet wat de beste manier is om hiermee om te gaan. Recovery Caddy heeft die ervaring en kennis wel. Ik ben ondernemer en ik was een verslaafde. Ik kan u adviseren en ondersteunen.

 • Een luisterend oor voor de belemmeringen die u ondervindt in het contact met de (mogelijk) verslaafde
 • Hulp bij het voorbereiden van een gesprek met de betrokkene en aanwezig zijn bij dat gesprek
 • Het zoeken naar en contact leggen met de juiste hulpverlenende instanties
 • Het voorbereiden van uw werknemer op de behandeling

In nauw overleg stellen we een op maat gemaakt plan samen. Klik hier voor de werkwijze van Recovery Caddy.

Bruggenbouwer

Een verslaafde weet dat hij op de verkeerde weg zit, maar praat niet graag over zijn of haar probleem. Schuldgevoel en schaamte staan een confronterend gesprek vaak in de weg. Ik kan dat doorbreken. Ik weet hoe het is om zowel een loopbaan als een verslaving te hebben. Ik spreek de taal van een verslaafde, maar óók die van de ondernemer. Daarom kan ik als brug fungeren tussen de werkgever en de werknemer zodat de focus gericht is op het herstel zonder daarbij het dagelijks functioneren binnen de organisatie uit het oog te verliezen. Dat gebeurt in nauw overleg en met een op maat gemaakt plan van aanpak.

 • Het eerste gesprek voeren met de werknemer
 • Adviseren als dat gesprek resulteert in een behandelingstraject
 • Het voorbereiden van een terugkeer op de werkvloer en planning werkzaamheden
 • Informeren van de collega’s
 • Evalueren van de voortgang na de terugkeer

Neem contact op en maak een afspraak. U kunt ook bellen of mailen voor extra informatie.

Neem nu contact op met Jeroen