Verslaving aan alcohol

Het drinken van alcohol is iets dat vanzelfsprekend is bij een groot gedeelte van onze samenleving. Overal is het te verkrijgen, toch zijn er enorme risico’s en zware gevolgen verbonden aan overmatig alcoholgebruik. Teveel drinken kan ertoe leiden dat de gebruiker verslaafd raakt, maar wat zijn de symptomen van een verslaving aan alcohol en wat kan je eraan doen?

Een alcoholverslaving

Alcoholisme staat in de top drie meest voorkomende verslavingen in Nederland. Toch begint deze ‘ziekte / aandoening’ vaak bij een drankje met vrienden of familie. Echter op een bepaald moment blijft het niet bij een klein drankje. Op dit moment beseft de gebruiker dat functioneren zonder alcohol niet of minder goed gaat. Hierbij is de grens tussen probleemdrinken en verslaving moeilijk te stellen. Door de acceptatie in de maatschappij is de kans op verslaving tot op zekere hoogte gebagatelliseerd. Toch dient het risico niet lichtelijk opgevat te worden. Een verslaving aan alcohol kan voor veel schade zorgen. Niet alleen worden relaties met familie, vrienden en collega’s aangetast. Ook leidt het tot lichamelijk en geestelijke mankementen. In sommige gevallen eindigt het zelfs met de dood.

 

Wat zijn de symptomen van een verslaving aan alcohol?

Zoals eerder beschreven is de lijn tussen probleemdrinkers en alcoholverslaafde erg dun. Desondanks zijn er een aantal symptomen die een onderscheid maken tussen een alcoholverslaving- en probleem. Iemand met een drankprobleem heeft te maken met een geheugenstoornis, ook wel een ‘black-out’ genoemd. Hierbij komt het vaak voor dat de grote tolerantie voor alcohol hand en hand gaat met overmatig gebruik. Hierdoor worden delen van een dag vergeten. Voorbeelden van de gevolgen zijn: het niet nakomen van afspraken, een toename van eenzaamheid doordat het sociale leven afneemt en een slechte nachtrust. De symptomen van een verslaving gaan nog een stap verder. Drank wordt dan enkel gedronken om gevoelens te onderdrukken, terwijl er stug wordt ontkent dat er sprake is van een alcoholprobleem. Ook ontstaan er veel problemen in relationele en familiale sfeer. Dit gaat hand-in-hand met medische en psychische klachten die leiden tot nog meer alcoholgebruik en/of ontkenning.

 

Recovery Caddy - Jeroen Otter

 

Wat kan Recovery Caddy betekenen tijdens een verslaving aan alcohol?

Ik, Jeroen Otter, ben sinds 2015 vrij van drankgebruik. Na een carrière van veertig jaar alcohol ben ik nu nuchter. Dit was niet mijn enige carrière-switch. Doordat ik tijdens nazorg zelfhulpgroepen zoveel voldoening haalde uit de ‘mentor rol’ besloot ik een opleiding tot verslavingscoach te doen. Sindsdien ben ik aan de slag gegaan als Recovery Caddy. Door mijn kennis binnen de wereld van de verslaving kan ik mij inleven in de situatie waarin verslaafden zitten, maar ook weet ik wat er nodig is om naar de gewenste situatie te gaan.

Ik ben jouw caddy

Letterlijk is een caddy de persoon die de golfer assisteert tijdens een wedstrijd. Door middel van de juiste ondersteuning, adviezen en informatie verstrekking van de caddy presteert de golfer beter. Recovery Caddy doet exact hetzelfde tijdens het traject dat jij doorloopt. Ik kan helpen door mijn ervaringen te delen, bij te staan in lastigere situaties maar uiteindeliijk ben jij de golfer die de wedstrijd speelt. Onderstaand zijn voorbeelden van mogelijkheden wat Recovery Caddy doet in de praktijk.

 • Hulp bij juiste keuze behandelingstraject
 • Ondersteuning richting familie en werkomgeving
 • Begeleiding bij contact met mogelijke schuldeisers
 • Indien nodig, juridische of financiële hulp inschakelen
 • Transport van en naar 12-stappen meetings of kliniek
 • 24/7 bereikbaar voor morele en praktische ondersteuning

De impact van alcoholverslaving op familie en werkgever

Zoals al eerder vermeld heeft de verslaving niet alleen impact op de persoon met de verslaving. Al de betrokken in het leven van deze persoon zoals familie en werkgever ervaren veel ongemak en onduidelijkheid wanneer zij meegesleurd worden in deze situatie. Recovery Caddy staat daarom ook klaar voor familie, vrienden, werkgever en collega’s. Onderstaande punten geven weer wat Recovery Caddy kan betekenen voor de naasten van een verslaafde:

 • Een luisterend oor voor de belemmeringen die u ondervindt in het contact met de (mogelijk) verslaafde
 • Hulp bij het voorbereiden van een gesprek met de betrokkene en aanwezig zijn bij dat gesprek
 • Het zoeken naar en contact leggen met de juiste hulpverlenende instanties
 • Het voorbereiden van uw werknemer op de behandeling
 • Het eerste gesprek voeren met de verslaafde (werknemer)
 • Adviseren als dat gesprek resulteert in een behandelingstraject
 • Het voorbereiden van een terugkeer op de werkvloer en planning werkzaamheden
 • Informeren van de collega’s
 • Evalueren van de voortgang na de terugkeer

Meer informatie ontvangen?

Behoefte aan meer informatie over de aanpak en werkzaamheden in jouw specifieke situatie? Recovery Caddy is dagelijks bereikbaar van 9:00 tot en met 22:00 om informatie te verstrekken. Uiteraard kunt u altijd vrijblijvend contact op nemen.

 

Neem nu contact op met Jeroen