Verslavingshulp bij werkgevers

Elke vorm van verslaving is een ziekte en net zoals bij elke ziekte, is er een proces van genezing nodig om weer beter te worden. Voordat dit proces kan beginnen moet het probleem eerst erkend worden door de verslaafde. Vaak is dit een erg moeilijke beslissing en komen veel verslaafde mensen in een ontkenningsfase. De mensen in hun omgeving gaat het echter niet minder opvallen dat hun dierbare langzaam achteruit gaat. Ook op de werkvloer komen dit soort bezorgdheden en vermoedens veel voor. Het is hier echter niet altijd volledig duidelijk wat de juiste manier van handelen is. Daarom biedt Recovery Caddy, onder andere, verslaafde en omstanders in de business wereld een helpende hand.

Verplichtingen van de werkgever

Het is niet ongewoon dat werkgevers te maken krijgen met verslavingen bij hun werknemers. Er zijn voor werkgevers dan ook bepaalde verplichtingen waar zij zich aan moeten houden als er sprake is van een verslaving bij een collega. Een werkgever moet de werknemer begeleiding aanbieden om van zijn verslaving af te komen. Doordat verslaving een erkende ziekte is, zijn alle reguliere regels rondom andere ziektes van toepassing. We hebben het dan over loondoorbetaling, re-integratieverplichtingen en het ontslagverbod. Recovery Caddy is ervan overtuigd dat bij elke verslaving op zakelijk gebied, beide partijen winstgevend kunnen zijn als ons proces tot genezing kan leiden. Dat is het vertrouwen dat wij hebben in onze werkwijze.

Grenzen van de verplichtingen

Het komt helaas ook voor dat beide partijen te veel van elkaar vragen en ze elkaar hierdoor zodanig naar beneden halen, dat er andere acties ondernomen worden. Een werkgever moet aan kunnen tonen dat hij meerdere malen begeleiding heeft aangeboden en de verslaafde genoeg kansen heeft gegeven tot genezing. Mocht de werknemer deze kansen niet grijpen of verspillen kan er sprake zijn van een vertrouwensbreuk. In zo een uitzonderlijk geval kan een rechter ervoor kiezen het opzegverbod te laten vallen. Recover Caddy gelooft echter nog steeds dat met de juiste manier van aanpak, beide partijen winstgevend zijn als een verlsaafde zijn ziekte kan genezen.

Verslavingshulp voor werkgevers bij Recovery Caddy 

Wij snappen dat voor veel werkgevers het kostenplaatje een belangrijk aspect is. We proberen altijd de vraag de vraag; wat kost het? Te vervangen met de vraag; wat levert het op? Voor een verslaafde kan dit behoud van werk en inkomen zijn, minder verzuim, behoud van de relatie en een goede gezondheid. Voor een werkgever kijken we zoveel mogelijk naar de beperking van verzuimkosten, imagoschade en ontslag. 

Recovery Caddy snapt goed dat elke situatie uniek is en daarom ook een unieke aanpak nodig heeft. Daarom doen wij aan maatwerktrajecten van 1 tot 3 maanden. Daarin verwerken wij verschillende onderdelen als hieronder benoemt. 

  • Een persoonlijk plan van aanpak maken voor de werknemer. 
  • Wekelijkse gesprekken met zowel de werkgever als de werknemer. 
  •  Persoonlijke wensen verwerken in de aanpak. 
  • Begeleiding van de communicatie naar collega’s
  • Begeleiding van communicatie naar gezin en familie van de werknemer
  • Bemiddeling tussen mogelijke reïntegratie partners
  • Specifieke wensen die tijdens het traject aan de orde komen

Geïnteresseerd naar wat Recovery Caddy voor u kan doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of plan een gratis startgesprek. 

 

Recovery Caddy - Jeroen Otter

 

Samen vrijblijvend sparren over de mogelijkheden in jouw situatie?

Het is in heel veel gevallen een enorme stap om contact op te nemen over een verslaving. Ik sta dagelijks klaar om jou te voorzien van informatie over de mogelijkheden voor jouw situatie. Neem gerust contact op om informatie te ontvangen of een afspraak te maken!

 

 

 

Neem nu contact op met Jeroen