Mijn diensten

Wat kun je van mij verwachten?


Ik heb echt genoeg van mijn verslaving, hoe nu verder?

Je eerste stappen in herstel van een verslaving zijn niet eenvoudig. Zelfs de meeste eenvoudige, dagelijkse handelingen vormen al een uitdaging. Dit is een kwetsbare periode waarin je veel behoefte hebt aan raad en daad. Recovery Caddy is je persoonlijke hulp bij stoppen en herstellen van een verslaving.

Wat kun je doen als een familielid worstelt met verslaving?

Verslaving heeft niet alleen een destructieve invloed op de verslaafde zelf, de hele naaste omgeving wordt vaak meegesleurd. We noemen verslaving niet voor niets een familieziekte. Recovery Caddy helpt om uit te vinden hoe we de diverse hulpmiddelen in kunnen zetten.

Vermoedt u verslaving bij één van uw medewerkers?

Heeft een van mijn werknemers last van een verslaving? Als werkgever wordt je soms met deze vraag geconfronteerd.
Hoe herken je een verslaving en kan je daar dan wat mee? Hoe handel je dan het beste in het belang van de werknemer en van het bedrijf?

Laatste nieuws

Nieuws en Updates


Verslaving: Het taboe voorbij?

Saskia van der Zee van Happy Sober, www.happysober.nl, en Jeroen Otter hebben de handen ineen geslagen om een nieuwe podcast te lanceren: Nooit Meer Kater Cast. Hierin gaan beide recovery coaches maandelijks in gesprek over hun leven in herstel van hun verslaving. Met gasten, prangende onderwerpen en een gezonde dosis zelfkennis trachten we het taboe op verslaving te doorbreken en geven we Insights voor iedereen die zelf of in zijn directe omgeving te maken heeft met een verslaving en het herstel daarvan. Te beluisteren via je favoriete podcast kanaal.

Recovery Caddy

Preventie tegen verslaving op de werkvloer | 5 Tips

Wat mensen soms vergeten of zich niet beseffen is dat een verslaving niet alleen maar bestaat uit afhankelijkheid naar middelen zoals drank en drugs. Mensen kunnen ook verslaafd raken aan gewoontes zoals werken, social media, gamen of gokken. Deze soorten van verslaving worden wel eens onderschat maar zijn minstens net zo schadelijk als tastbare middelen. Voor een werknemer of werkgever is het dus belangrijk om zich bewust te zijn van alle soorten verslavingen die op de werkvloer actief kunnen zijn. Wat soms nog belangrijker kan zijn, is de preventie van deze verslavingen op de werkvloer. We hebben hieronder vijf bruikbare tips uitgelegd die iedere werkgever toe kan passen op de werkvloer, om hun werknemers zoveel mogelijk te behoeden voor verslavingen. 

 

1. Een goed en duidelijk beleid 

Door een goed en duidelijk beleid op te stellen voor uw werknemers kan er soms een veel ellende bespaard worden. Zo is voorkomen immers beter dan genezen. Een goed beleid kan duidelijkheid en structuur scheppen bij werknemers. Zo een beleid kan over meerdere onderwerpen gaan. Denk bijvoorbeeld aan; 

 

 • Een alcohol en drugsbeleid. Is alcohol toegestaan op de vrijdagmiddagborrel of andere momenten? 
 • Sanctiebeleid. Welke stappen worden er ondernomen als regels of afspraken overtreden worden? 
 • Mogelijkheid voor begeleiding. Is er ruimte voor 1 op 1 begeleiding of een vertrouwenspersoon, mocht hier ooit vraag naar zijn binnen het bedrijf? 

 

2. Creëer een draagvlak 

Wanneer er duidelijkheid is over het beleid dat er op de werkvloer gehanteerd wordt, is het handig om een draagvlak voor verslavingen te creëren. Maak het bijvoorbeeld een zo laagdrempelig mogelijk onderwerp zodat uw werknemers het gevoel hebben dat ze de situatie bespreekbaar kunnen maken. Dit kan op verschillende manieren. Een voorbeeld is een kennismiddag organiseren, waarbij er een spreker of ervarende op de werkvloer langskomt om verhalen of tips te delen. 

 

3. Wees bewust over de gevolgen en gevaren 

De uitspraak kennis is macht is niet voor niets een cliché. Wanneer u precies weet waar u mee te maken heeft zal het proces van eventuele behandeling, of nog beter de preventie hiervan, nog makkelijk zijn. Verdiep u daarom in aspecten zoals verslavingshulp en de kenmerken van verslaving. Ook is het goed om stil te staan bij de gevolgen die een verslaving binnen uw bedrijf kan betekenen. Zo vormt een verslaafde vrachtwagenchauffeur of zorg werknemer een direct gevaar voor andere mensen. 

 

4. Betrek een professional 

In alle situaties is het goed om een professional te betrekken. Dit kan een bedrijfsarts zijn die alleen adviseert of ook behandeld. Recovery Caddy kan ook in veel van dit soort situaties een helpende hand bieden. Soms kunnen de verhalen of adviezen van een professional net de doorslag geven voor mensen om de stap te zetten naar erkenning van het probleem. Sommige mensen zijn zich simpelweg niet bewust van hun verslaving of groeiende behoefte. Kennis van iemand die hiervoor geleerd heeft of spreekt uit eigen ervaring kan hierbij helpen. 

 

5. Afspraken maken over hulp en biedt perspectief

Mijn laatste tip is om een verslaafde het gevoel te geven dat er ruimte is om zichzelf te helpen. Dit kan alleen, met uw hulp of met de hulp en diensten van professionals zoals Recovery Caddy. Toon begrip en hulp zodat iemand zich nooit opgelaten zal voelen om de stap te zetten zichzelf naar beterschap te leiden. 

Mocht u meer vragen hebben over de preventie of behandeling van een verslaafde op de werkvloer, aarzel dan niet en neem contact met mij op. Wij zijn van 9:00 tot 22:00 bereikbaar voor alle vormen van communicatie wat betreft verslavingen. Vragen, adviezen of simpelweg een luisterend oor zijn allemaal mogelijkheden waarbij Recover Caddy u kan helpen.

Recovery Caddy

Behandeling verslaving

Het is een grote stap om toe te geven dat er sprake is van een verslaving. De volgende stap is genoeg informatie opdoen over de mogelijkheden rondom de behandeling verslaving. Op deze pagina, behandeling verslaving, geven wij meer informatie over de methodes die worden gebruikt, welke stappen vaak doorlopen worden en de valkuilen van verslaafden in behandeling. De juiste keuzes rondom een behandeling is namelijk essentieel voor een blijvend herstel.

Hoe kan een verslaafden overtuigt worden voor een behandeling verslaving?

De intrinsieke motivatie om te stoppen is cruciaal in het behandelingsproces. Wanneer een verslaafde niet wil stoppen is de kans klein dat een behandeling effectief gaat zijn. Op het moment dat een verslaafde goede informatie en voorlichting krijgt over verslaving kan dit helpen. Een veelgebruikte methode is om al te voor- en nadelen van het middelengebruik op papier te zetten. Een ervaringsdekundige/hulpverlener kan hierin ondersteuning bieden. Ondanks een goede voorlichting en de aanwezigheid van intrinsieke motivatie bij een verslaafde is het alsnog heel erg moeilijk om een behandeling vol te houden.

Welke methodes worden er gebruikt voor een behandeling verslaving?

Afhankelijk van de persoon en de verslaving zoekt men naar een passende behandeling. In het geval van een ‘milde’ verslaving kan er gekozen worden voor een thuisbehandeling via de huisarts. Echter in heel veel gevallen is dit niet voldoende. Op zo’n moment zijn er twee opties, namelijk: een ambulante behandeling en een klinische opname.

Een ambulante behandeling

Een ambulante behandeling is minder ingrijpend voor de personen met een verslaving. Dit komt omdat de behandeling op locatie of thuis plaatsvind, waardoor verslaafden niet in een kliniek hoeven te overnachtten. Een ambulant traject kan bijvoorbeeld begeleidt worden door verschillende behandelaren, zoals psychiaters, psychologen, psychomotorische therapeuten en systeemtherapeuten.

Klinische behandeling

Een klinische behandeling, ook wel een kliniekopname genoemd, is een methode die uitkomst biedt wanneer de thuissituatie niet langer houdbaar is. Door een kliniekopname krijgen verslaafden zoveel structuur, regelmaat en zorg als nodig is voor een blijvend herstel. Het verschil met een ambulante behandeling is niet alleen dat verslaafden op locatie overnachten, ook krijgen zij intensievere behandelingen.

Welke stappen worden doorlopen tijdens een behandeling verslaving?

Elke behandeling start met een kennismakingsgesprek met een of meerdere hulpverleners. Tijdens een eerste gesprek proberen hulpverleners een goed beeld te krijgen van de situatie en achtergrond van een verslaafde. Afhankelijk van de situatie wordt een passende behandeling aanbevolen. Intakegesprekken van een klinische behandeling kunnen uitgebreider zijn en zelfs door meerdere soorten hulpverleners gevoerd worden. Hierdoor kan een zo goed mogelijk de verslavingsproblematiek in kaart gebracht worden.

De tweede stap is vrijwel altijd het stoppen met verslavende middelen, zodat de verslavende stoffen uit het lichaam kunnen verdwijnen. Deze stap wordt ‘detoxificatie’ of ‘ontgifting’ genoemd. De ontgiften van het lichaam en geest kan enkele dagen maar ook weken duren. Tijdens het ontgiften kan er gekozen worden door hulpverleners om medicijnen te geven, zodat de verslaafde minder last heeft van de ontwenningsverschijnselen. Is het gelukt om volledig te ontgiften? Nu zal de patiënt alles op alles moeten zetten om niet toe te geven aan de terugkerende drang naar het verslavende middel.

Een belangrijke stap is gezet door volledig te ontgiften. De drang naar het verslavende middel zal echter niet verdwenen zijn. Doormiddel van een klinische,- ambulante of deeltijdbehandeling waarbij er bijvoorbeeld gekozen wordt voor het twaalf stappen model van Minnesota wordt het zo goed mogelijk hulp geboden tijdens het herstel. Gedurende een deze periode worden er meerdere soorten behandelingen ingezet. Denk hierbij aan groepssessies, cognitieve gedragstherapie en nog veel meer.

Het Twaalf stappen Minesota model bestaat uit onderstaande stappen:

Stap 1 – Erken je verslaving en de gevolgen

Stap 2 – Geef toe dat je hulp nodig hebt

Stap 3 – Aanvaard de hulp

Stap 4 – Maak de balans op van je leven

Stap 5 – Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon

Stap 6 – Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen

Stap 7 – Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag

Stap 8 – Ga na wie je schade hebt berokkend

Stap 9 – Maak het goed met deze mensen

Stap 10 – Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols

Stap 11 – Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie

Stap 12 – Geef je ervaringen door aan lotgenoten

Nazorg

Een cruciaal onderdeel in het herstelproces is de nazorg. Zonder de structuur en regelmaat van behandelingen is een terugval naar oude gewoontes een veelgemaakte ‘fout’. Er zijn verschillende manieren van nazorg. De meeste behandelingen bieden nazorg, toch wordt het vaak onderschat hoe groot het contrast is tussen actief in behandeling zitten en alleen het hersteltraject voortzetten. Op zo’n moment is persoonlijke hulp in het hersteltraject essentieel. Een gecertificeerde herstelcoach die als ervaringsdeskundige verslaafden en familie door deze lastige periode kan helpen is in veel gevallen een uitkomst. Bekijk hier de mogelijkheden van een persoonlijke hulp!

Jeroen Otter - Recovery Caddy

Kenmerken verslaving

Het vaststellen van een verslaving is erg lastig. Doordat verslaafden hun verslaving bijna altijd geheim houden, zijn er een aantal kenmerken opgesteld waaraan een verslaving te herkennen is. Op deze pagina, kenmerken verslaving, geven wij naast deze kenmerken ook een definitie van verslaving en worden er meerdere soorten verslavingen beschreven.

Wat is verslaving; de definitie

Er is niet één definitie van verslaving. De meningen van experts lopen namelijk uiteen over de invulling van deze definitie. Desalniettemin is verslaving in onze ogen niet alleen een afhankelijkheid naar middelen zoals drank en drugs. Ook kan men verslaafd zijn aan gewoontes, zoals gamen, werken, social media en gokken. Daarom is onderstaande definitie het meest volledig en accuraat in onze ogen:

“Een verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een gewoonte of drug afhankelijk is. Wanneer de persoon deze gewoonte of substantie niet heeft, zal het gedrag van de persoon voornamelijk gericht zijn op het verkrijgen en innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte, ten koste van andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte moet loslaten kunnen er ernstige ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon.”

Een van de belangrijke kenmerken van een verslaving is het inleveren op alledaagse activiteiten omdat de drang naar de verslavende middelen of gewoontes te sterk is. Doordat het leven dusdanig veranderd in deze situatie zal de afstand naar een normaal en zinvol leven steeds groter worden. De verslaving heeft de gebruiker/uitoefenaar in zijn macht gegrepen en mocht er gestopt willen worden dan zal dit niet zonder slag of stoten gaan.

Wat voor soorten verslavingen zijn er?

Vanuit de definitie is het duidelijk geworden dat verslaving niet alleen voorkomt bij (overmatig) drugs- en alcoholgebruik. Tegenwoordig zijn er tientallen verschillende soorten verslavingen, waarvan men geen weet had.. Het steeds bekender worden van verschillende soorten verslavingen zorgt ervoor dat deze in een eerder stadium worden herkent. Zelf onderscheiden wij verslavingen in twee ‘hoofdcategorieën’.

Verslaving aan gewoontes

Een verslaving aan gewoontes werd in het verleden sterk onderschat. Gokverslaving was eigenlijk de enige gewoonte verslaving die vaak voorkwam en regelmatig over gesproken werd. De opkomst van het internet bracht hier echter verandering in. Het internetgebruik, social media gebruik en het aantal uren dat gegamed wordt is enorm toegenomen in de afgelopen jaren. In 2020 verschenen er zelfs een Netflix documentaire om meer aandacht te genereren voor dergelijke verslavingen. Een verslaving aan gewoontes komt voort uit het krijgen van een kick door het uitvoeren van een handeling. Net als bij het gebruik van drank en drugs komen er op zo’n moment stofjes vrij waardoor er een fijn gevoel ontstaat. Men raakt verslaaft doordat deze kick zo fijn voelt dat deze continue herbeleeft wilt worden.

Verslaving aan middelen

Een verslaving aan middelen is te kenmerken door regelmatig gebruik waarbij verslaafden tijdens alledaagse activiteiten met hun gedachten zitten bij het verkrijgen en nemen van de verslavende middelen. De invloed van de middelen op de hersenen is dusdanig groot dan verslaafden vaak weten dat het niet goed is, maar hier toch geen gehoor aan kunnen geven. Men spreekt van een verslaving wanneer een drugs,- drank of medicijngebruik niet meer kan functioneren in het dagelijks leven zonder de verslavende middelen tot zich te nemen.

Kenmerken verslaving

In Nederland wordt bij het vaststellen van een verslaving gedaan door middel van DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). DSM-V is een classificatiesysteem waarin internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria van toepassing zijn op een bepaalde psychische stoornis op basis van wetenschappelijke inzichten. Hierin zijn 11 kenmerken van een verslaving opgesteld waaruit kan blijken of er sprake is van een verslaving aan stoffen of gewoontes. In DSM-V wordt er niet gesproken over verslaving, maar een “stoornis in het gebruik van middelen”. In het geval van een verslaving aan gewoontes wordt met gebruik gedoeld op het uitvoeren van bepaald gedrag. Voldoet u aan twee of drie criteria, dan heeft u een milde stoornis. Bij vier of vijf criteria is er sprake van een gematigde stoornis en bij zes of meer symptomen wordt er gesproken van een ernstige stoornis.

 1. Vaker gebruik en in grotere hoeveelheden dan dat oorspronkelijk het plan was.
 2. Pogingen om te minderen of te stoppen, mislukken.
 3. Het gebruik en het herstel van dit gebruik kost veel tijd.
 4. Sterk verlangen naar gebruik.
 5. Door gebruik wordt er te kort geshoten op werk, op school, of thuis.
 6. Continu gebruik, ondanks het ontstaan van problemen op relationeel vlak.
 7. Gebruik zorgt voor problemen tijdens hobby’s, sociale activiteiten, of werk.
 8. Voortdurend gebruik, zelfs in gevaarlijke situatiesV
 9. Voortdurend gebruik, ondanks het besef dat gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich meebrengt.
 10. Grotere hoeveelheden zijn nodig om eenzelfde effect nog te kunnen voelen. Dit wordt ook wel tolerantie genoemd.
 11. De ontwenningsverschijnselen die minder hevig optreden door meer van de stof te gebruiken.

Recovery Caddy

Ben jij of ken jij iemand die (waarschijnlijk) worstelt met verslaving. De confrontatie met verslaving is moeilijk. Zeker omdat een verslaafde het niet (wil) zien. Als werkgever, familielid of andere dierbare is het hartverscheurend om te zien dat verslaving het gewone leven verscheurt. Ik weet het, voordat ik starte als Recovery Caddy was ik zelf alcohol verslaafd. Aangenaam; ik ben Jeroen Otter, zie mij als een goede vriend die heel graag wil dat jij of iemand in je omgeving het doel van een nuchter leven bereikt. Een goede vriend die dezelfde weg is gegaan en dus weet waarover hij praat. Samen gaan we doelgericht aan de slag, bekijken en bespreken we in alle rust de opties en maken vervolgens een helder plan van aanpak om de volgende stappen van de behandeling in goede banen te leiden. En zo leggen we samen een solide basis op weg naar een volledig herstel – een nieuw leven. Benieuwd hoe ik kan helpen? Bekijk het hier!