Het is een grote stap om toe te geven dat er sprake is van een verslaving. De volgende stap is genoeg informatie opdoen over de mogelijkheden rondom de behandeling verslaving. Op deze pagina, behandeling verslaving, geven wij meer informatie over de methodes die worden gebruikt, welke stappen vaak doorlopen worden en de valkuilen van verslaafden in behandeling. De juiste keuzes rondom een behandeling is namelijk essentieel voor een blijvend herstel.

Hoe kan een verslaafden overtuigt worden voor een behandeling verslaving?

De intrinsieke motivatie om te stoppen is cruciaal in het behandelingsproces. Wanneer een verslaafde niet wil stoppen is de kans klein dat een behandeling effectief gaat zijn. Op het moment dat een verslaafde goede informatie en voorlichting krijgt over verslaving kan dit helpen. Een veelgebruikte methode is om al te voor- en nadelen van het middelengebruik op papier te zetten. Een ervaringsdekundige/hulpverlener kan hierin ondersteuning bieden. Ondanks een goede voorlichting en de aanwezigheid van intrinsieke motivatie bij een verslaafde is het alsnog heel erg moeilijk om een behandeling vol te houden.

Welke methodes worden er gebruikt voor een behandeling verslaving?

Afhankelijk van de persoon en de verslaving zoekt men naar een passende behandeling. In het geval van een ‘milde’ verslaving kan er gekozen worden voor een thuisbehandeling via de huisarts. Echter in heel veel gevallen is dit niet voldoende. Op zo’n moment zijn er twee opties, namelijk: een ambulante behandeling en een klinische opname.

Een ambulante behandeling

Een ambulante behandeling is minder ingrijpend voor de personen met een verslaving. Dit komt omdat de behandeling op locatie of thuis plaatsvind, waardoor verslaafden niet in een kliniek hoeven te overnachtten. Een ambulant traject kan bijvoorbeeld begeleidt worden door verschillende behandelaren, zoals psychiaters, psychologen, psychomotorische therapeuten en systeemtherapeuten.

Klinische behandeling

Een klinische behandeling, ook wel een kliniekopname genoemd, is een methode die uitkomst biedt wanneer de thuissituatie niet langer houdbaar is. Door een kliniekopname krijgen verslaafden zoveel structuur, regelmaat en zorg als nodig is voor een blijvend herstel. Het verschil met een ambulante behandeling is niet alleen dat verslaafden op locatie overnachten, ook krijgen zij intensievere behandelingen.

Welke stappen worden doorlopen tijdens een behandeling verslaving?

Elke behandeling start met een kennismakingsgesprek met een of meerdere hulpverleners. Tijdens een eerste gesprek proberen hulpverleners een goed beeld te krijgen van de situatie en achtergrond van een verslaafde. Afhankelijk van de situatie wordt een passende behandeling aanbevolen. Intakegesprekken van een klinische behandeling kunnen uitgebreider zijn en zelfs door meerdere soorten hulpverleners gevoerd worden. Hierdoor kan een zo goed mogelijk de verslavingsproblematiek in kaart gebracht worden.

De tweede stap is vrijwel altijd het stoppen met verslavende middelen, zodat de verslavende stoffen uit het lichaam kunnen verdwijnen. Deze stap wordt ‘detoxificatie’ of ‘ontgifting’ genoemd. De ontgiften van het lichaam en geest kan enkele dagen maar ook weken duren. Tijdens het ontgiften kan er gekozen worden door hulpverleners om medicijnen te geven, zodat de verslaafde minder last heeft van de ontwenningsverschijnselen. Is het gelukt om volledig te ontgiften? Nu zal de patiënt alles op alles moeten zetten om niet toe te geven aan de terugkerende drang naar het verslavende middel.

Een belangrijke stap is gezet door volledig te ontgiften. De drang naar het verslavende middel zal echter niet verdwenen zijn. Doormiddel van een klinische,- ambulante of deeltijdbehandeling waarbij er bijvoorbeeld gekozen wordt voor het twaalf stappen model van Minnesota wordt het zo goed mogelijk hulp geboden tijdens het herstel. Gedurende een deze periode worden er meerdere soorten behandelingen ingezet. Denk hierbij aan groepssessies, cognitieve gedragstherapie en nog veel meer.

Het Twaalf stappen Minesota model bestaat uit onderstaande stappen:

Stap 1 – Erken je verslaving en de gevolgen

Stap 2 – Geef toe dat je hulp nodig hebt

Stap 3 – Aanvaard de hulp

Stap 4 – Maak de balans op van je leven

Stap 5 – Ga aan de slag. Allereerst door je uit te spreken naar een vertrouwenspersoon

Stap 6 – Onderzoek je zwakheden en tekortkomingen

Stap 7 – Uit je bereidheid om te werken aan je gedrag

Stap 8 – Ga na wie je schade hebt berokkend

Stap 9 – Maak het goed met deze mensen

Stap 10 – Hou door zelfonderzoek voortdurend een vinger aan de pols

Stap 11 – Creëer stilte in je leven door gebed of meditatie

Stap 12 – Geef je ervaringen door aan lotgenoten

Nazorg

Een cruciaal onderdeel in het herstelproces is de nazorg. Zonder de structuur en regelmaat van behandelingen is een terugval naar oude gewoontes een veelgemaakte ‘fout’. Er zijn verschillende manieren van nazorg. De meeste behandelingen bieden nazorg, toch wordt het vaak onderschat hoe groot het contrast is tussen actief in behandeling zitten en alleen het hersteltraject voortzetten. Op zo’n moment is persoonlijke hulp in het hersteltraject essentieel. Een gecertificeerde herstelcoach die als ervaringsdeskundige verslaafden en familie door deze lastige periode kan helpen is in veel gevallen een uitkomst. Bekijk hier de mogelijkheden van een persoonlijke hulp!